Per què?

Per què sorgeix Canviem Premià! Pla Estratègic?
Des d’ERC- Junts x Premià i després dialogant amb molts col·lectius i premianencs hem constatat que al nostre poble es posen molts pedaços, és a dir, quasi totes les solucions a les problemàtiques de Premià de Mar són improvisacions, puntuals, sense una visió global per a tot el poble i sense una perspectiva a mig o llarg termini.
Creiem que Premià de Mar necessita una reflexió, un pensament que contempli totes les necessitats i totes les possibilitats del poble i, al mateix temps, un disseny que pensi en les properes generacions i els serveis que requerirà una ciutat com la nostra en el segle XXI.
Aquesta visió ampla i llarga només és possible amb la col·laboració i dedicació de les associacions i premianencs. Això és el que pretén Canviem Premià! Pla Estratègic.