Què és Canviem Premià! Pla Estratègic?

Canviem Premià! Pla Estratègic és un projecte de participació ciutadana per recollir idees per millorar el nostre poble, Premià de Mar. En primer lloc, Canviem Premià! vol esbrinar amb tots els premianencs què li manca al poble i, en segon lloc, proposar-ne idees adequades per millorar-lo.
El projecte Canviem Premià! Pla Estratègic està impulsat per ERC – Junts x Premià.

Pla Estratègic per Premià
Canviem Premià! Pla Estratègic és una eina participativa per repensar Premià de Mar.
Canviem Premià! Pla Estratègic és una acció impulsada per ERC – Junts xPremià per tal d’obtenir propostes globals, fonamentades, possibles i de futur mitjançant la implicació i la participació de la ciutadania, entitats i experts en cada àmbit.
Canviem Premià! vol diagnosticar les mancances actuals de Premià de Mar i proposar solucions viables sorgides del diàleg amb tots els premianencs. ERC i Junts x Premià proposaran i impulsaran les conclusions de projecte Canviem Premià! per millorar el nostre poble.
 
Per què sorgeix Canviem Premià! Pla Estratègic?
Des d’ERC- Junts x Premià i després dialogant amb molts col·lectius i premianencs hem constatat que al nostre poble es posen molts pedaços, és a dir, que quasi totes les solucions a les problemàtiques de Premià de Mar són improvisacions, aplicacions puntuals, sense una visió global per a tot el poble i sense una perspectiva a mig o llarg termini.
Creiem que Premià de Mar necessita una reflexió, un pensament que contempli totes les necessitats i totes les possibilitats del poble i, al mateix temps, ens manca un disseny que pensi en les properes generacions i els serveis que requerirà una ciutat com la nostra en el segle XXI.
Aquesta visió ampla i llarga només és possible amb la col·laboració i dedicació de les associacions i premianencs. Això és el que pretén Canviem Premià! Pla Estratègic.